Innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut

Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen on kehitys, joka etenee kriiseistä ja suhdannevaihteluista huolimatta. Markkinamurroksen myötä laadukkailla, kilpailukykyisillä ja kestävästi tuotetuilla palveluilla on yhä enemmän kysyntää. Palveluviennin merkitys Suomen taloudessa on kasvanut tasaisesti. Palveluiden tuotteistaminen ja niiden helppo ostettavuus erityisesti digitaalisten kanavien kautta on edellytys palveluliiketoiminnan kasvulle.

Yksityisille kuluttajille suunnatuissa palveluissa maakunnan vahvuudet liittyvät matkailuun, tapahtumiin sekä luovien alojen, kulttuurin tai liikunnan kautta tuotettuihin elämyksiin ja markkinoille saatettuihin palvelukokonaisuuksiin. Kehittyäkseen matkailuala tarvitsee näihin liittyviä palveluinnovaatiota sekä investointeja. Suuntaus on yhä korkeatasoisempiin ja laadukkaisiin mutta samalla kestävästi tuotettuihin elämyksiin.

Innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut -pilarin painopistealat:

Vastuulliset matkailukohteet ja palvelut

  • Vetoimaiset matkailukohteet ja laadukkaat palvelukokonaisuudet
  • Tuotteistaminen ja digitaalisuus

Luoviin aloihin, kulttuuriin ja liikuntaan perustuvat tuotteet 

  • Tapahtuma- ja elämystuotanto
  • Uudet liiketoimintamallit ja palvelumuotoilu

Monialaiset hyvinvointipalvelut

  • Julkisen sektorin ja yksityisen yhteistyö – eri toimialojen hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa 

Oppimisen ja koulutuksen palvelut 

  • Osaamisen paketointi ja digitaaliset ratkaisut
  • Koulutusvienti
  • Kehittyneet opetusteknologiat