Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat

Pohjois-Karjalassa on luontaisesti paljon vientivetoista yritystoimintaa ja näyttöä kansainvälisestä kyvykkyydestä, mutta myös uutta kehityspotentiaalia, joka tukee innovaatiovetoista uudistumista.  

Uudistumisen ja kehittyvien teknologioiden, digitaalisuuden, kiertotalouden ja uusien ratkaisujen avulla maakunnan teollisuutta ohjataan kohti vähähiilisyyttä. Vahvojen teollisuusyritysten lisäksi tämän kärkialan painoarvo pohjautuu tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden huippuosaamiseen sekä näiden väliseen yhteistyöhön.

Avainyrityksillä on kyvykkyyttä toimia arvoverkostojen vetureina ja luoda skaalautuvia ratkaisuja esim. kone- ja laitevalmistukseen sekä komponenttien tuotantoon. Maakunnan vahva ICT-osaaminen tukee muutosta ja tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja sekä välineitä palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Vähäpäästöiseen tuotantoon ja materiaalitehokkaisiin prosesseihin liittyvän liiketoiminnan kehityksessä maakunnassa hyödynnetään mm. kiertotalouden ratkaisuja ja teollisia symbiooseja.

Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat -pilarin painopistealat:

Skaalautuvat teollisuusratkaisut globaaleille markkinoille 

 • Kone-, laite- ja komponenttivalmistus kansainvälisille markkinoille
 • Skaalautuvat tuotteet ja palvelukokonaisuudet

Älykäs valmistus ja ICT-ratkaisut

 • Teollisuuden älykäs valmistusosaaminen ja tuotantotekniikka
 • Automaatio ja digitaaliset ratkaisut
 • ICT-osaaminen

Vähäpäästöinen tuotanto ja materiaalitehokkaat prosessit

 • Kiertotalouden ratkaisut ja teolliset symbioosit
 • Kaivannaisteollisuudessa mineraalien prosessointi ja sekundääristen raaka-aineiden hyödyntäminen
 • Materiaalianalytiikka
 • Teollisuuden arvoketjut, joissa luodaan uudenlaista kestävää liiketoimintaa. Esimerkkinä akkuihin liittyvät  arvoketjut, joissa mineraaleja jalostetaan raaka-aineesta kemikaaleiksi, materiaaleiksi ja moduuleiksi akkuihin, jotka voidaan käytön jälkeen kierrättää ja jalostaa osin uudelleen tuotantoon

Huipputeknologiat ja fotoniikan sovellukset

 • Optiikan sovellukset ja komponentit kulutuselektroniikkaan ja teollisuuteen
 • Tarkkuustekniikka
 • AR/VR-teknologiat
 • 3D-tulostus

Photonics Finland on teknologiayhteistyöverkosto, joka edistää fotoniikan teollisuutta ja tutkimusta Suomessa. Sen pääpaikka on Joensuussa.

Pohjois-Karjalassa sijaitsevat fotoniikka-alan yritykset sekä fotoniikan koulutus- ja kehitysorganisaatiot muodostavat yhdessä vahvan keskittymän.

Photonics Finland -verkosto kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Fotoniikan asiantuntijamme ovat aktiivisia alan kansainvälisessä yhteistyössä.

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalaan rakentuu ilmalaivatehdas?

Tiesitkö, että maailman suurin metsäkonevalmistaja John Deere tehtailee koneitaan Joensuussa?

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalassa ollaan maailman huippuja fotoniikassa?

Tiesitkö, että Joensuun seudulla noin sata ICT-alan yritystä työllistää yli tuhat asiantuntijaa?

Yrityslähtöistä fotoniikan koulutusta kaikille koulutusasteille

Ota yhteyttä

Maarit Siitonen

Elinkeino- ja innovaatioasiantuntija

0400668149

[email protected]