Älykäs erikoistuminen Pohjois-Karjalassa vuoteen 2025

Kestävä, älykäs ja kansainvälinen Pohjois-Karjala

Teknologinen murros, kestävät puhtaat ratkaisut ja innovatiiviset palvelut on tunnistettu muutostekijöiksi, joissa Pohjois-Karjalalla on kansainvälistä kilpailukykyä. Näitä kilpailuvaltteja pitkäjänteisesti kehittämällä vahvistetaan alueen mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä toimintaympäristössä

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi korostaa älykkään erikoistumisen merkitystä entisestään. Erikoistuminen alueen omiin kärkiosaamisaloihin ohjaa resursseja valittuihin teemoihin ja on samalla ennakkoehto EU:n rakennepolitiikan varojen käytölle.

Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia keskittyy seuraaviin teemoihin:

  • Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat
  • Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
  • Innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut

Läpileikkaavia teemoja ovat

  • digitaalisuus
  • osaaminen
  • yhteistyö

Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat

Pohjois-Karjalassa on luontaisesti paljon vientivetoista yritystoimintaa ja näyttöä kansainvälisestä kyvykkyydestä, mutta myös uutta kehityspotentiaalia, joka tukee innovaatiovetoista uudistumista. Uudistumisen ja kehittyvien teknologioiden, digitaalisuuden, kiertotalouden ja uusien ratkaisujen avulla maakunnan teollisuutta ohjataan kohti vähähiilisyyttä.

Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Vihreän siirtymän tehokas toteuttaminen edellyttää ilmastonmuutosta hillitsevien ja resurssitehokkuutta lisäävien teknisten ratkaisujen kehittämistä, tavoitteena vauhdittaa ratkaisuja, jotkat vähentävät merkittävästi päästöjä.

Innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut

Palveluissa Pohjois-Karjalan vahvuudet liittyvät matkailuun sekä luovien alojen, kulttuurin tai liikunnan kautta tuotettuihin elämyksiin ja palvelukokonaisuuksiin sekä opetusteknologiaan.

Älykäs erikoistuminen Pohjois-Karjalassa

Metsäbiotalous Pohjois-Karjalassa

Fotoniikka Pohjois-Karjalassa

Tarkkuustekniikka Pohjois-Karjalassa

Kaivannaisalan tutkimus Pohjois-Karjalassa

Puurakentaminen Pohjois-Karjalassa

Puun ja puujalosteiden tutkimus Pohjois-Karjalassa

Lue lisää

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalassa ollaan maailman huippuja fotoniikassa?

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalaan rakentuu ilmalaivatehdas?

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalasta virtaa vuosittain miljoonia litroja koivunmahlaa maailmalle?

Tiesitkö, että maailman suurin metsäkonevalmistaja John Deere tehtailee koneitaan Joensuussa?

Tiesitkö, että Joensuussa on Suomen korkein puukerrostalo?

Tiesitkö, että Joensuun seudulla noin sata ICT-alan yritystä työllistää yli tuhat asiantuntijaa?

Älykkään erikoistumisen kumppanuusverkostomme

Maarit Siitonen

elinkeino- ja innovaatioasiantuntija

040 066 8149

[email protected]