Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä

Pohjois-Karjalan kunnianhimoinen tavoite on olla ilmastokestävä vuonna 2030. Nämä tavoitteet yhdistettynä EU:n Green Dealin toimeenpanoon ohjaavat elinkeinosektoria ja yrityksiä kohti vähähiilisten, puhtaiden ratkaisujen tavoittelua.

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Vihreän siirtymän tehokas toteuttaminen edellyttää ilmastonmuutosta hillitsevien ja resurssitehokkuutta lisäävien teknisten ratkaisujen kehittämistä, tavoitteena vauhdittaa ratkaisuja, jotkat vähentävät merkittävästi päästöjä.

Tämä kärkiala hyödyntää maakunnan vahvaa metsäosaamista ja tutkimustietoa sekä metsäalan kansainvälistä verkostoa.

Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä -pilarin painopistealat:

Uudet biopohjaiset, korkean jalostusarvon tuotteet

 • Puuraaka-aineen ja muiden uusiutuvien raaka-aineiden sekä niiden sivuvirtojen uudet käyttömuodot ja lopputuotteet
 • Biomassan jatkojalostus

Kestävät, vähähiiliset asumisen ratkaisut

 • Puurakentaminen ja uusiutuvien materiaalien hyödyntäminen
 • Kestävä kaupunkikehittäminen
 • Asumisen elinkaariratkaisut

Luonnonresurssit ja niihin liittyvä arvonluonti

 • Luonnontuotteet
 • Puhtaat raaka-aineet ja niiden jatkojalosteet
 • Metsän digitaaliset palvelut

Vihreän energian monitieteiset ratkaisut

 • Energiatuotannon uudet ratkaisut
 • Päästöjen hallinta
 • Hiilidioksidin talteenotto ja jatkokäyttö

Teemme tiivistä yhteistyötä metsäbiotalouden koulutuksen, tuotannon, palvelujen ja tuotekehityksen edistämiseksi. Yritysten lisäksi maakunnassa toimii mm.

Meillä voi opiskella metsäalaa kaikilla koulutusasteilla ammatillisesta koulutuksesta tohtorintutkintoon saakka.

Tutkimus- ja testausympäristöissä kehitämme uusia tuotteita ja palveluita yhteistyössä. Ympäristöjä hyödyntävät tki-organisaatiot, yritykset ja opiskelijat.

Keskeisiä eurooppalaisia kumppanuusverkostojamme ovat mm. älykkään erikoistumisen kumppanuudet sekä Euroopan metsäisten alueiden verkosto:

Tiesitkö, että maailman suurin metsäkonevalmistaja John Deere tehtailee koneitaan Joensuussa?

Tiesitkö, että Joensuussa on Suomen korkein puukerrostalo?

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalasta virtaa vuosittain miljoonia litroja koivunmahlaa maailmalle?